DR Sunbeam 5-String Bass Set
Sunbeam-5Str DR Sunbeam 5-String Bass Set £44.99
DR Hi-Beam 5-String Bass Set
HiBeam-5Str DR Hi-Beam 5-String Bass Set £39.99
DR DDT 5-String Bass Set
DDT-5Str DR DDT 5-String Bass Set £45.99