Fender Player Jazz Bass V
0149953 Fender Player Jazz Bass V £789.00